W 1683 roku, jako naczelny wódz wojsk sprzymierzonych, wyzwolił Wiedeń z tureckiego oblężenia. Teraz wraca. W wiedeńskim muzeum otwarto pierwszą wystawę w całości poświęconą polskiemu królowi Janowi III Sobieskiemu.

1_foto-johannes-stoll-belvedere-wien

Foto: Johannes Stoll – Belvedere Wien

Od pamiętnej bitwy pod Wiedniem postać Jana III Sobieskiego (1629–1696) jest nierozerwalnie związana z dziejami austriackiej stolicy. Zwycięstwem nad Turkami zapewnił sobie miejsce w historii świata oraz w pamięci Austriaków. Aby pamięć tę odświeżyć i utrwalić, wiedeńskie Muzeum Belvedere wspólnie z polskimi muzeami, zorganizowało wystawę, która jak nigdy dotąd w niemieckojęzycznym obszarze językowym, pozwala na poznanie polskiego monarchy.

1_foto-sandro-zanzinger-belvedere-wien

Foto: Sandro Zanzinger – Belvedere Wien

Ekspozycja przygotowana z czterema polskimi rezydencjami królewskimi: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Zamkiem Królewskim na Wawelu prezentowana jest w wiedeńskim Pałacu Zimowym – byłej rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. W reprezentacyjnych salach zwiedzający podążają śladami życia i działalności Jana III Sobieskiego. Kolejne sekcje wystawy prezentują: pochodzenie i drogę na tron Sobieskiego, jego rolę mecenasa sztuk, Jana III jako męża i ojca. Osobny rozdział zajmuje bitwa pod Wiedniem, w której Sobieski jako naczelny wódz poprowadził sprzymierzone wojska do zwycięstwa nad Turkami.

2_foto-sandro-zanzinger-belvedere-wien

Foto: Sandro Zanzinger – Belvedere Wien

Na wystawie zgromadzono najważniejsze dzieła związane z osobą króla: obrazy, precjoza, i militaria. Prezentowane są królewskie trofea i cenne tkaniny, które Jan III częściowo przekazał jako wota kościołom i klasztorom w Polsce. Odwiedzający mają unikalną okazję zobaczenia w jednym miejscu dzieł z polskich kolekcji kościelnych, m.in. z klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, Dominikanów w Krakowie czy Benedyktynek w Krzeszowie. Po raz pierwszy zaprezentowano zagranicznej publiczności XVII-wieczny kabinet, który Jan Sobieski otrzymał od papieża Innocentego XI w podziękowaniu za obronę chrześcijaństwa. W uznaniu za powstrzymanie tureckiej nawały król nazwany został przez papieża „obrońcą wiary”. Miał zostać także uhonorowany pomnikami przy katedrach. Niestety, nie został. Wiedeńska wystawa prezentuje jeden z niezrealizowanych projektów, z francuskiej Owernii.

3_foto-johannes-stoll-belvedere-wien

Foto: Johannes Stoll – Belvedere Wien

Ekspozycja w Muzeum Belvedere w Wiedniu będzie czynna do 1 listopada 2017 roku.